Optymalizacja


Zgodnie ze sztuką bezpiecznego i skutecznego pozycjonowania priorytetowo traktujemy kwestie optymalizacji pozycjonowanych serwisów. Optymalizacja w naszym wydaniu dotyczy nie tyko kodu źródłowego, ale także warstwy tekstowej i konceptu serwisu. Analiza kilkudziesięciu czynników składających się na sukces firmy w internecie na nowo definiuje pojęcie optymalizacji strony.

 

9 na 10 analizowanych stron zawiera w swojej budowie podstawowe błędy optymalizacyjne, czyli takie, które uniemożliwiają osiągnięcie wysokiej pozycji w Google w stabilny sposób. Nie ma znaczenia, czy stronę wykonuje webmaster-amator czy profesjonalna i znana agencja interaktywna. W każdym przypadku warto poddać ją analizie, dzięki której strona na starcie uzyska lepszą pozycję i w wielu przypadkach odnotuje wzrost ruchu.
Pozostała 1/10 analizowanych stron jest poprawnie zbudowana, ale nie znaczy to, że nie wymaga poprawek i dopasowania treści do osiągnięcia lepszych wyników. Wytyczne dla webmasterów firmy Google są bardzo ogólnikowe, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Często problemem jest osiągniecie kompromisu między budową strony dla użytkownika, a wykorzystaniem możliwości (i ograniczeń) robotów Google.
Nasi klienci otrzymują raport zgodności z wytycznymi Google oraz zalecenia modyfikacji na stronie. Zalecenia powinny być podzielone na obowiązkowe i rekomendowane, ale od dłuższego czasu nie stosujemy takiego podziału ze względu na rosnącą konkurencję i stopniowe podnoszenie się jakości nowych stron internetowych.

W każdym przypadku wysyłając zapytanie o optymalizację warto podać poniższe informacje:

  • czy strona jest/była pozycjonowana
  • czy zlecenie ogranicza się do audytu strony, czy obejmuje również wdrożenie optymalizacji (przez naszych specjalistów);

Możemy przeprowadzić sam audyt seo, aby sprawdzić stan witryny i wskazać punkty wymagające optymalizacji.